Category: Solidaritet i samhället

  • Solidaritet med flyktingar

    Solidaritet med flyktingar

    I Sverige finns en utbredd homofobi och rasism. Många med invandrar- och flyktingbakgrund utsätts för hatbrott och diskriminering, enbart på grund av sitt ursprung. I takt med att den ekonomiska ojämlikheten har ökat i Sverige verkar samtidigt rasismen ha fått ett allt större fäste, och i valet 2022 röstade var femte svensk på ett parti […]

  • Ekonomisk ojämlikhet

    Ekonomisk ojämlikhet

    De som tillhör de en procent rikaste i världen äger dubbelt så stora tillgångar som de som ägs av 6,9 miljarder människor sammanlagt. Samtidigt ser vi att miljoner människor idag lever i en extrem fattigdom, där de saknar politisk makt, möjligheter och rättigheter. Detta är varken hållbart eller rättvist. Det finns en enorm ojämlikhet mellan […]