Category: Betydelsen av solidaritet

  • Internationell solidaritet

    Internationell solidaritet

    Vad betyder solidaritet? Ordet solidaritet har sitt ursprung i latinets “solidum” vilket betyder “hela summan”. Det användes från början i Frankrikes rättsväsende, och betecknade det som idag kallas för solidariskt ansvar. Solidaritet kan alltså betyda olika saker i olika sammanhang, men i vanligt tal brukar det beteckna sammanhållning mellan människor. Detta innebär att bry sig […]

  • Solidaritet inom politiken

    Solidaritet inom politiken

    En politik som grundas i solidaritet med de fattigaste i samhället, med kommande generationer och med fattiga länder krävs för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Idag drivs politiken av en kortsiktighetens förbannelse, där populism och vinster på kort sikt prioriteras över folkets säkerhet på längre sikt. Politiken behöver därför förändras i grunden, men det kräver […]