Internationell solidaritet

Vad betyder solidaritet?

Ordet solidaritet har sitt ursprung i latinets ”solidum” vilket betyder ”hela summan”. Det användes från början i Frankrikes rättsväsende, och betecknade det som idag kallas för solidariskt ansvar. Solidaritet kan alltså betyda olika saker i olika sammanhang, men i vanligt tal brukar det beteckna sammanhållning mellan människor. Detta innebär att bry sig om andra och inte bara sig själv.

Politisk term

Att visa och prioritera solidaritet med andra är en grundsten inom socialismen. Här ser människor att de är beroende av varandra, och att det krävs samverkan för att bygga ett fungerande samhälle. Karl Marx började använda ordet ganska sent, och inflikade det inte i sin teori. Marx talade endast om att arbetarklassen skulle hålla samman, men solidariteten som den uppfattades under 1840-talet omfattade hela samhället. Ett exempel på dagens politiska solidaritet är att sträva efter solidariska löner. Vänsterpartiets förtroendevalda betalar partiskatt, vilket innebär att en del av deras arvode betalas tillbaka till partiet. Ingen som är aktiv politiker inom Vänsterpartiet får behålla den delen av lönen som är högre än fem åttondelar av basbeloppet. Under 2021 låg maxilönen på 29 750 kronor efter skatt pga denna regel.

Ekonomisk ojämlikhet

Sverige är ett land med djupa ekonomiska klyftor. Enligt Oxfam har ojämlikheten ökat markant i vårt land. Vartannat år publicerar Oxfam en rapport om världens ekonomiska ojämlikhet. Ett antal faktorer används för att ranka länderna samt deras regeringar baserat på deras ambitioner att göra ekonomiska klyftor mindre. Sverige har här rasat rejält från plats 10 ända till plats 20. Det är framför allt vår skattepolitik som har orsakat raset, bland annat den slopade värnskatten.

Sverige var år 2017, alltså för inte så länge sedan bäst i världen vad gäller att bekämpa ekonomisk ojämlikhet. Men sedan dess har vi tappat placeringar för varje ny mätning som gjorts. Även globalt är trenden negativ, och klyftorna ökar totalt sett. Majoriteten av världens länder har sett en allt större ekonomisk ojämlikhet.

Man kan fråga sig vad den ekonomiska ojämlikheten beror på i grunden. Tydligen är det många svenskar som anser att det inte är viktigt att vara solidarisk och att betala skatt för att välfärden ska fungera väl. Istället verkar det vara viktigare att fylla på sina egna bankkonton och köpa en tredje bil att åka med till sommarhuset. Men den ekonomiska ojämlikheten är mycket skadlig för samhället. Sociala och hälsorelaterade problem är direkt kopplade till en brist på jämlikhet. Om ett samhälle har stora ekonomiska skillnader skapar detta mer depressioner, sämre hälsa, en högre kriminalitet, sämre mående hos barn, sämre ekonomisk utveckling och sämre studieresultat. De fattigaste drabbas förstås värst av den ekonomiska ojämlikheten, men alla medborgare förlorar i längden. Ökad kriminalitet, risk för ekonomiska kriser samt finansiell instabilitet är inte positivt för någon.