Internationell solidaritet

Vad betyder solidaritet? Ordet solidaritet har sitt ursprung i latinets ”solidum” vilket betyder ”hela summan”. Det användes från början i Frankrikes rättsväsende, och betecknade det

Läs mer »

Solidaritet med flyktingar

I Sverige finns en utbredd homofobi och rasism. Många med invandrar- och flyktingbakgrund utsätts för hatbrott och diskriminering, enbart på grund av sitt ursprung. I

Läs mer »

Solidaritet inom politiken

En politik som grundas i solidaritet med de fattigaste i samhället, med kommande generationer och med fattiga länder krävs för att skapa långsiktigt hållbara samhällen.

Läs mer »

Ekonomisk ojämlikhet

De som tillhör de en procent rikaste i världen äger dubbelt så stora tillgångar som de som ägs av 6,9 miljarder människor sammanlagt. Samtidigt ser

Läs mer »

Galleri

Kontakta oss via e-post om du har frågor om solidaritet eller vår hemsida.