Solidaritet med flyktingar

I Sverige finns en utbredd homofobi och rasism. Många med invandrar- och flyktingbakgrund utsätts för hatbrott och diskriminering, enbart på grund av sitt ursprung. I takt med att den ekonomiska ojämlikheten har ökat i Sverige verkar samtidigt rasismen ha fått ett allt större fäste, och i valet 2022 röstade var femte svensk på ett parti som grundats av nazister och personer ur Vit Makt-rörelsen.

Solidariteten hög i början

Under år 2015 befann sig ända upp till hundratusentals människor på flykt för att komma undan krig och konflikter. Familjer splittrades och civila attackerades. Då slöt det svenska civilsamhället upp och starka krafter mobiliserades, så att behoven hos de asylsökande blev bemötta. I början fanns en stor solidaritet med flyktingarna, och den politiska retoriken handlade om att välkomna flyktingar och att värna asylrätten.

Men under hösten började tonen förändras. En sträng och tillfällig migrationslag antogs, som sedan följdes av en permanent lag. Denna begränsade möjligheterna för flyktingar att hitta en fristad i vårt land, och deras möjlighet att återförenas med familjemedlemmar begränsades också. I närtid har en ny flyktingkris utspelat sig, där ett stort antal människor har flytt från kriget i Ukraina. Här finns likheter med sommaren och hösten 2015.