Ekonomisk ojämlikhet

De som tillhör de en procent rikaste i världen äger dubbelt så stora tillgångar som de som ägs av 6,9 miljarder människor sammanlagt. Samtidigt ser vi att miljoner människor idag lever i en extrem fattigdom, där de saknar politisk makt, möjligheter och rättigheter. Detta är varken hållbart eller rättvist. Det finns en enorm ojämlikhet mellan fattiga och rika vilket underminerar kampen för att utradera fattigdom, det skapar frustration bland folket och skadar våra ekonomier. Ojämlika samhällen ger politisk instabilitet, social oro, våld och kriminalitet.

Medvetna politiska val

Enligt Oxfam är vår ekonomiska ojämlikhet ett resultat av politiska val som gjorts medvetet. Dessa val gynnar extremt rika företag och individer. Den generella ojämlikheten förvärrar andra dimensioner, som ojämlikhet mellan män och kvinnor och mellan samhällets olika etniciteter. Vi behöver därför minska ojämlikheten om vi ska bekämpa fattigdom, och bygga mer rättvisa och hållbara samhällen. Att människor känner solidaritet med varandra istället för att konkurrera och misstro varandra är en förutsättning för att uppnå detta.

Metoder för att minska ojämlikhet

En beprövad metod som minskar samhällets ojämlikhet är att satsa på en fungerande välfärd. Gratis skola, omsorg och sjukvård ska finnas för alla, oavsett plånbok. Vi måste också ha fackliga rättigheter, rättvisa löner och en säker arbetsmiljö.