Author: admin

 • Solidaritet och hållbarhet

  Solidaritet och hållbarhet

  I Agenda 2030 går det att finna 17 globala mål som ska skapa en bättre värld. Det var i september 2015 som FN:s generalförsamling antog en resolution där 17 globala mål fanns med. Målen delades upp mer precist i 169 delmål samt 231 globala indikatorer. För att uppnå en bestående hållbarhet krävs tre delar: social […]

 • Internationell solidaritet

  Internationell solidaritet

  Vad betyder solidaritet? Ordet solidaritet har sitt ursprung i latinets “solidum” vilket betyder “hela summan”. Det användes från början i Frankrikes rättsväsende, och betecknade det som idag kallas för solidariskt ansvar. Solidaritet kan alltså betyda olika saker i olika sammanhang, men i vanligt tal brukar det beteckna sammanhållning mellan människor. Detta innebär att bry sig […]

 • Solidaritet med flyktingar

  Solidaritet med flyktingar

  I Sverige finns en utbredd homofobi och rasism. Många med invandrar- och flyktingbakgrund utsätts för hatbrott och diskriminering, enbart på grund av sitt ursprung. I takt med att den ekonomiska ojämlikheten har ökat i Sverige verkar samtidigt rasismen ha fått ett allt större fäste, och i valet 2022 röstade var femte svensk på ett parti […]

 • Solidaritet inom politiken

  Solidaritet inom politiken

  En politik som grundas i solidaritet med de fattigaste i samhället, med kommande generationer och med fattiga länder krävs för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Idag drivs politiken av en kortsiktighetens förbannelse, där populism och vinster på kort sikt prioriteras över folkets säkerhet på längre sikt. Politiken behöver därför förändras i grunden, men det kräver […]

 • Ekonomisk ojämlikhet

  Ekonomisk ojämlikhet

  De som tillhör de en procent rikaste i världen äger dubbelt så stora tillgångar som de som ägs av 6,9 miljarder människor sammanlagt. Samtidigt ser vi att miljoner människor idag lever i en extrem fattigdom, där de saknar politisk makt, möjligheter och rättigheter. Detta är varken hållbart eller rättvist. Det finns en enorm ojämlikhet mellan […]