Category: Uncategorised

  • Solidaritet och hållbarhet

    Solidaritet och hållbarhet

    I Agenda 2030 går det att finna 17 globala mål som ska skapa en bättre värld. Det var i september 2015 som FN:s generalförsamling antog en resolution där 17 globala mål fanns med. Målen delades upp mer precist i 169 delmål samt 231 globala indikatorer. För att uppnå en bestående hållbarhet krävs tre delar: social […]