Solidaritet och hållbarhet

I Agenda 2030 går det att finna 17 globala mål som ska skapa en bättre värld. Det var i september 2015 som FN:s generalförsamling antog en resolution där 17 globala mål fanns med. Målen delades upp mer precist i 169 delmål samt 231 globala indikatorer.

För att uppnå en bestående hållbarhet krävs tre delar: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Det går inte att nå något mål på bekostnad av något annat, och alla områden kräver framgång för att det ska gå att uppnå målen totalt sett.

Global solidaritet

Det krävs en omställning i samhället till en konsumtion och produktion som planeten klarar av, vilket i dagsläget tarvar en enorm förändring. Det krävs också global solidaritet för att genomföra Agenda 2030, där inga länder kan lämnas utanför utvecklingen. Det är FN som följer upp genomförandet av Agenda 2030, där en årlig redovisning sker under det politiska högnivåforumet i FN, HLPF. Varje land skapar egna kompletterande indikatorer och kan på så vis bättre spegla nationella utmaningar och förutsättningar. Detta ger möjlighet till en nationell framstegsrapport som kan redovisas till HLPF-möten. En första nationell framstegsrapport redovisades av Sveriges regering på högnivåmötet år 2017.